Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische problemen. Hierbij gaan we psychische klachten verminderen of hanteerbaar maken. Je kiest voor psychotherapie wanneer je weet wat je wilt veranderen. Je bent gemotiveerd om te werken aan verandering ook al weet je nog niet hoe. Je wilt in jezelf investeren en bent bereid om aan de slag te gaan met de problemen die je nu ervaart.

Herken jij dit?

• Je werkdruk is hoog en je voelt veel verantwoording… 
• Je wilt altijd alles goed doen…
• Je raakt vermoeider en voelt dat er een knel aankomt…
• Je bent geïrriteerder, onrustig en misschien zelfs onzeker…
• Je bent op zoek naar het verminderen van klachten en wilt patronen doorbreken…

Onverwerkte gebeurtenissen blijven je achtervolgen of patronen van faalangst en de lat hoog leggen lijken zich hardnekkig te herhalen. Neem deze signalen serieus en aanvaard dat het niet altijd nodig is om alles alleen op te lossen.

Supervisie ViaMarieke

Wat kun je verwachten?

Tijdens de therapie onderzoeken we samen wat er aan de hand is en hoe dit zo is gekomen. We ontwikkelen bewustwording in jouw patronen en jouw unieke handleiding. Hierop volgt een verandering in je gedrag bijna vanzelf. Daarnaast geef ik advies, maar alleen als het op dat moment voor jou passend is. 

Via EMBLOOM krijg je regelmatig een vragenlijst toegestuurd om de voortgang te bepalen. Ook kunnen er via EMBLOOM z.g. E-health modules voor je worden klaargezet. 

 

 Veelgestelde vragen

Psychische klachten horen bij het leven, net zoals we ons soms fysiek niet in orde voelen. Maar als klachten aanhouden en ze belemmeren je op verschillende manieren in je leven zoals bijvoorbeeld hoe je functioneert op je werk, of in je relaties en je komt er zelf niet meer uit, dan is het tijd om hulp te zoeken.   Eerst bij je huisarts of bedrijfsarts die met je overlegt of een doorverwijzing zinvol is.

De problemen waar mensen mee komen zijn onder andere: angst stoornissen, obsessief compulsieve stoornissen, piekerstoornissen, post traumatische stress stoornis, stemming stoornissen, aanhoudende lichamelijke klachten. 

 ViaMarieke heeft geen expertise in de behandelingen van psychotische stoornissen of ernstige eetstoornissen. Daarbij kunnen er redenen zijn om een andere therapievorm bij een collega te volgen, zoals bijvoorbeeld psycho-somatische fysiotherapie. 

In bepaalde situaties kan de praktijk helaas niet de hulp bieden die nodig is, namelijk wanneer er sprake is van:

  • Een acute bipolaire stoornis.
  • Een ernstig verstoorde realiteitstoetsing, door bijvoorbeeld schizofrenie of andere psychotische stoornissen.
  • Ernstige suïcidaliteit, waarbij de zorg in de zin van crisisopvang die nodig is, niet te leveren is door ViaMarieke
  • Een verslaving die op de voorgrond staat. Indien de verslaving secundair is blijft het van belang om parallel aan het behandeltraject bij ViaMarieke een behandeling bij de verslavingszorg te volgen.
  • Een primaire eetstoornis, waarbij de BMI onder de 18 is. Indien de eetstoornis secundair is, dienen er afspraken te worden gemaakt m.b.t. het op goed gewicht komen/blijven en wordt samengewerkt met de huisarts en diëtiste.
  • Een hulpvraag rondom overheersende problematiek waarin ViaMarieke niet gespecialiseerd is, zoals;   verstandelijke beperking.
  • De verwijzing en/of indicatie is gegeven voor klinische opname of intensieve dagbehandeling. ViaMarieke biedt alleen individuele therapie in ambulante setting.

Een behandeltraject duurt zo lang als nodig is en zo kort als het kan. Omdat er veel wachtlijsten zijn in de GGZ is het ook belangrijk dat we zo kort mogelijk werken als dat kan.

 Consulten kunnen 30 minuten, 54 minuten, 60 minuten of bij EMDR 90 minuten duren. Dit wordt voorafgaande aan het behandeltraject afgesproken.

Momenteel is er helaas een aanmeld stop voor nieuwe intakes en  behandelingen.  

In de praktijk worden ook e-health en online consulten aangeboden. De e-health betekent dat je online de therapie kunt volgen bij mij of mijn collega  Eline tappel via het platform Embloom.  Embloom staat voor het verrijken en verbeteren van de zorg voor mensen met psychische en lichamelijke klachten. De online consulten worden uiteraard via een beveiligd platform aangeboden.

Kan je hulp gebruiken bij jouw probleem?
In mijn therapie zorgen we samen voor verandering.

Ervaringsverhaal

“Ik heb veel aan mijn traject gehad. Laagdrempelig. 
Goede gesprekspartner die goed luisteren kan. Ze zet jou in je kracht.
Wijze vrouw, objectief en professioneel betrokken. 
Dankbaar en zeker voor herhaling vatbaar, wanneer nodig.”

Anita, Gezins- en kindercoach