Iemand doorverwijzen

ViaMarieke is gespecialiseerd in de behandeling van post Traumatische Stress Stoornis, Acute Stress Stoornis en specifieke fobieën.

PTSS en een Acute Stress Stoornis ontstaat als gevolg van traumatische ervaringen waarbij iemand zich in levensbedreigende situatie bevond, ernstig gewond kon raken of seksueel misbruikt is.

Jouw patiënt, werknemer of kind kan snel terecht bij mij! De behandeling met EMDR wordt bij een goede indicatie onmiddellijk ingezet.

Typisch Marieke


• Hulp ViaMarieke is snel en effectief
• Wetenschappelijk onderbouwde methoden
• Geen lange wachtlijsten
• Geen onnodige lange intakes
• Is er intensievere zorg nodig? Dan wordt iemand doorverwezen naar een passende instelling of goede collega met de juiste expertise

Jouw kind doorverwijzen?

Als jongeren of kinderen vanaf 6 jaar een eenmalige schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt en er last van blijven houden, dan kunnen ze ook terecht bij ViaMarieke.

Hoe weet je of er EMDR ingezet moet worden?
Kinderen laten verschillende reacties zien en dat is per leeftijd weer anders. Kinderen op de basisschool kunnen te bezorgd zijn over veiligheid of anderen, schoolprestaties nemen of ze kunnen zich slechter concentreren. Sommige kinderen hebben angstige of agressieve fantasieën.

Jongeren laten naast de ptss klachten zoals bij volwassenen ook vaker problemen op school zien, kunnen zich erg schamen, veranderen radicaal in gedrag, of herhalen de gebeurtenis in hun gedrag. Er kunnen meer ruzies zijn, alcohol of drugsmisbruik, zich terugtrekken.

 Veelgestelde vragen

Alle opleidingseisen waar je aan moet voldoen vind je hier: www.emdr.nl
Afspraken dienen 48 uur van tevoren afgezegd worden. Bij afzeggen tussen 48 en 24 uur wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Wanneer binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
Als je de opleiding tot EMDR practitioner ingaat is het belangrijk dat je voldoende mensen (minimaal 3) in behandeling hebt waarbij je kunt oefenen en opnames mag maken. Sommige opdrachten dienen op papier te worden aangeleverd. Ter voorbereiding op alle verdere afspraken is het dan ook prettig als je specifieke vragen of opdrachten hebt. Deze kun je mij vooraf mailen. Het competentie formulier voor practitionerschap kun je hier downloaden. De casusconceptualisatie formulieren zijn hier te downloaden met daarbij een toelichting over hoe je deze het beste kunt invullen.

We werken met het standaard protocol 2023. Bekijk altijd eerst zelf het beeldmateriaal en bekijk of je welke competenties je wil laten zien en of deze voldoende zijn. Uiteraard is het zinvol, om tijd te besparen, het materiaal te editen. De essentiële onderdelen moeten echter wel op de video zichtbaar gemaakt zijn. Als je de supervisies goed voorbereid (wat wil je laten zien en waar staat het op de video, welke vragen heb je er over), haal je er het meest uit. Om te zien hoe je EMDR in de praktijk toepast, gebruiken we videofragmenten (zelf meebrengen: laptop/I-pad/camera met alle snoertjes). Let vooral op een goede geluidskwaliteit. Als het niet te verstaan is kan ik de opname niet beoordelen.

Het is vrij aan jou als supervisant hoe jij de supervisie vorm wilt geven. Wanneer jij meent de vaardigheden voldoende te beheersen, kan er met de beoordelingsfase begonnen worden. Eventuele aspecten die nog niet voldoende beheerst worden, zullen dan aan het licht komen. Je kan dan, met de feedback, nieuwe opnames maken, totdat de competenties gehaald worden. Supervisanten die menen de vaardigheden nog niet geheel te beheersen kunnen eerst materiaal voorleggen om te weten wat goed gaat en wat nog aandacht verdient, om daarna pas over te gaan tot de beoordelingsfase.

Ja dat is mogelijk! De duur is dan minimaal 120 minuten. Van elkaar leren is een voordeel. Houdt er dan wel rekening mee dat de competenties worden afgetekend aan de hand van je eigen beeldmateriaal. 

Ja, een supervisie kan in overleg meetellen voor de accreditatie van FGZP en de VEN.

Ik geef supervisies voor het standaardprotocol t.b.v. de toelating voor de vervolgtraining en voor het EMDR Europe practitionerschap voor volwassenen. Uiteraard kun je ook los van deze opleidingen supervisies aanvragen.

Embloom staat voor het verrijken en verbeteren van de zorg voor mensen met psychische en lichamelijke klachten. 

Je neemt twee kopieën mee van het competentieformulier: een bewaar ik en een is voor jouzelf. Neem ook een bewijs van een door de VEN goedgekeurde basistraining mee. Daarnaast neem je voor de videofragmenten het volgende mee: laptop/I-pad/camera met alle snoertjes.

Benieuwd hoe we samen aan de slag kunnen?
Laten we kennismaken!

Ervaringsverhaal

“Het is zo fijn om nu na de EMDR geen last  meer te hebben van die nare herinneringen.”